İstanbul’ un işgali

İşgalin öncesi Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Bırakışması ile Birinci Dünya Savaşı‘nın bu ülkeler arasında sona erdiğinin ilan edilmesinin ardından, 13 Kasım 1918’de Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul işgal edildi. 13 Kasım 1918’de başlayan işgal, 6 Ekim 1923’te Çanakkale Krizi‘nin sebep olduğu İstanbul’un Kurtuluşu ile sona erdi. İtilaf Devletlerinin İstanbul’a gelişi 1 Kasım’da İttihat ve Terakki kendini lağvetti. 2 Kasım’da Enver, Talat, Cemal paşalar yurt dışına kaçtı. […]

Continue Reading